I anledning af debat i folketingssalen om den omstridte investor-stat tvistbilæggelsesmekanisme (ISDS), har TTIP-netværket afsendt følgende brev til alle medlemmer af Folketingets Europaudvalg.Kære medlem af Europaudvalget,

Senere i dag er ISDS-mekanismen i handels- og investeringsaftalen med USA til debat i folketingssalen.

Det glæder os, at I folkevalgte igen skal debatere jeres holdning til den dybt kontroversielle mekanisme i TTIP. Siden forespørgselsdebatten sidste år er kritikken af ISDS nemlig tiltaget i resten af Europa såvel som herhjemme i Danmark – og det med rette. ISDS er en farlig idé, som ikke bør være en del af nogen handelsaftale, herunder TTIP og CETA.

En lang række nationale parlamenter er kommet med kritiske udtalelser om ISDS. De mest kritiske kommer fra Holland, Frankrig og Østrig, hvoraf sidstnævnte har en officiel holdning om, at ISDS skal ud af TTIP  (http://derstandard.at/2000014417465/Oesterreich-Speerspitze-der-TTIP-Kritiker).

EU-Parlamentet er pt. ved at udarbejde sin holdning til aftalen, og i den forbindelse er en lang række af Parlamentets udvalg kommet med kritik af ISDS-mekanismen. Bl.a. beskæftigelsesudvalget, miljøudvalget, retsudvalget og udvalget for konstitutionelle anliggender krævede desuden, at ISDS skal ud af TTIP (http://www.europarl.dk/da/nyheder_aktiviteter/nyheder/epholdningttip.eu/portal/da).

EU-Kommissionen har siden debatten sidste år også offentliggjort svarene på ISDS-høringen. Høringen affødte over 150.000 svar, det største antal nogensinde, fra hele Europa hvoraf 97% af svarene krævede, at mekanismen helt blev fjernet. Samtidigt er det buldret fremad med den europæiske underskriftindsamling, hvor over 1,7 millioner europæere nu har krævet et stop for TTIP i sin helhed. Herhjemme er den kritiske debat også tiltaget, bl.a. som følge af en række arrangementer afholdet af TTIP-netværket, senest i forbindelse med en konference om ISDS arrangeret af British Chamber of Commerce i Hellerup (http://www.information.dk/530516).
Ifm. sidste års debat henviste vi til to kritiske analyser af ISDS i TTIP fra vidt forskellige aktører for at betone bredden i kritikken. I lyset af ovenstående mener vi stadig, at de to analyser er yderst relevante, og vi håber, at du vil være med til at fremme en mere kritisk tilgang fra den danske regering (hhv. her: http://www.eu.dk/samling/20131/kommissionsforslag/KOM(2013)0136/bilag/8/1368047.pdf & her http://www.eu.dk/samling/20131/kommissionsforslag/KOM(2013)0136/bilag/8/1368046.pdf).

God debat!

Med venlig hilsen,

Det Økologiske Råd
Corporate Europe Observatory
NOAH
Afrika Kontakt
Greenpeace
Oplysningsforbundet May Day
Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere
Forebyggelses- og Patientrådet
UAEM, IMCC (Universities Allied for Essential Medicines)
Mellemfolkeligt Samvirke

TTIP-netværket
www.ttip.dk