ttipcetademoOveralt i Europa er hundredetusinder gået på gaden i protest mod to handelsaftaler: TTIP mellem EU og USA og CETA mellem EU og Canada. De to aftaler vil undergrave vores selvbestemmelsesret og gøre det muligt for store multinationale virksomheder at anlægge sag mod Danmark, hvis der er lovgivning, der kan mindste virksomhedens mulige fremtidige profit. Dette sker gennem inklusionen af særdomstole i aftalerne kaldet ISDS eller ICS. Sager under disse domstole er allerede kendt; fx Vattenfalls søgsmål mod Tysklands udfasning af atomkraft, Veolias sag da Egypten hævede mindstlønnen, og da Mærsk fik erstatning fordi Algeriet hævede oliebeskatningen.

Aftalerne indeholder også et dereguleringssamarbejde, som skal harmonisere regler og standarder på tværs af Atlanten. Dette vil føre til lavere miljøbeskyttelse, fødevarestandarder og dårligere finansiel regulering. Aftalerne bliver såkaldt levende aftaler, så det formaliserede samarbejde mellem embedsmænd på hver side af Atlanten kan ensrette eksisterende og fremtidige lovgivning på sigt, mens industrien inviteres til at kommentere på forslag, inden de når EU-parlamentet eller medlemsstat erne.

Samtidig indeholder aftalerne vidtrækkende bestemmelser om liberaliseringer, hvor alle sektorer, der ikke er undtaget, er liberaliseret. Det gælder også fremtidige sektorer. Danmark har taget ganske få undtagelser, bl.a. har vi ikke undtaget uddannelses- og sundhedssektoren, som henholdsvis Sverige og Finland har. Aftalerne indeholder også klausuler, der gør det umuligt at tilbagerulle liberaliseringer. På den vis kan en fx utilfredsstillende ambulanceservice ikke overtages af det offentlige.

Fokus for aftalerne er at skabe bedre forhold for handlen og investorer på bekostning af borgere, sundhed, miljø og klima. Regler og standarder behandles som tekniske handelshindringer, fx krav om grønne offentlige indkøb.

TTIP og CETA er alvorlige trusler mod vores demokratiske rettigheder og tilkæmpede standarder og rettigheder for miljø og klima, uddannelse, løn og arbejdsforhold samt fødevaresikkerhed og forbrugerbeskyttelse.

Den 27.10. viser vi, at vi ikke vil acceptere dette angreb. Demonstration starter foran Dansk Industri på Rådhuspladsen 16.00 og fortsætter til Christiansborgs Slotsplads.

Læs mere på Facebook og invitér dine venner