Samarbejdet mellem EU og USA har allerede kostet for folkesundheden, forbrugerbeskyttelsen og miljøet. Det viser en rapport fra Corporate Europe Observatory, som også understreger, at planerne under TTIP vil gøre problemet endnu større. 

Mens debatten om forhandlingerne om en handelsaftale mellem EU og USA (TTIP) stadig raser, tager en ny rapport et skridt tilbage for at sætte dem i perspektiv. Seks eksempler på, at ambitionerne for EU-regler er blevet skruet ned, kan sige os en hel del om TTIP, mener forfatterne til rapporten om ”reguleringssamarbejde”. Hvad enten det er databeskyttelse, kemiregler, regler om dyreforsøg, for ozonnedbrydende stoffer, klimapolitik eller finansregulering, så har EU givet USA indrømmelser – indrømmelser af en art, som TTIP vil accelerere.

Allerede fra første fase af den ophedede debat om TTIP, har ”reguleringssamarbejde” mellem de to parter været en rød klude for kritikerne. Gennem ændringer af beslutningsprocedurerne ville det føre til lavere standarder, f.eks. på fødevareområdet, kemikalier og meget mere, har det lydt.

I den nye rapport påpeger Bruxelles-NGO’en Corporate Europe Observatory og tyske LobbyControl, at det allerede er kendt, hvordan ”reguleringssamarbejde” virker, og hvilke resultater det giver. Rapporten ”Dangerous Regulatory Duet” kigger på erfaringerne fra de seneste næsten tyve år, og konkluderer, at reguleringssamarbejde under TTIP vil ”åbne døren på vid gab for lobbyister fra begge sider, og som ofte vil arbejde sammen”, og at det kan gøre det meget sværere i fremtiden at få vedtaget regler i offentlighedens interesse.

Man kan ikke forstå, hvad der er på spil under TTIP-forhandlingerne uden at kende en smule til de erfaringer, der er høstet under samarbejdet mellem EU og USA i de senere år. I rapporten viser vi, hvordan embedsmænd og lobbyister i samklang har snittet nye forslag til, så de passede de store spillere på markedet. Konsekvenserne har somme tider været direkte rystende, som med dele af finanskrisen, og undermineringen af europæiske regler for databeskyttelse,” siger rapportens hovedforfatter, Kenneth Haar, fra Corporate Europe Observatory.

Rapporten er tilgængelig på engelsk her:  corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/regulatoryduet_en021.pdf

Henvendelser vedrørende rapporten kan rettes til
Kenneth Haar, Researcher ved Corporate Europe Observatory,
+45 23600631