08 Feb 2016
February 8, 2016

Oplysningsmøde om CETA og TTIP

0 Comment

Har du hørt om CETA? – Nej vel?

CETA er en ny handels- og investeringsaftale som har været forhandlet mellem den Canadiske regering og EU- kommissionen de sidste 5 år, men har du hørt om den? Nej, vel? 

TTIP (Transatlantiv Trade and Investment Partnership) er en handels- og investeringsaftale som pt. forhandles mellem EU og USA og CETA (Comprehensive Economic Trade Agreement) er forhandlet mellem EU og Canada.  Uden det mindste debat i medlemsstaterne forventer EU-parlamentet at ratificere CETA-aftalen i løbet af 2016, men du kan stadig nå et sætte dig ind i hvad både CETA og TTIP indebærer for demokrati, sundhed, arbejdsmiljø og meget mere.

TTIP-netværket i Danmark er kritiske overfor CETA og TTIP og vil gerne fortælle dig hvorfor du har grund til at være kritisk!

CETA er ikke din almindelige frihandelsaftale, og hvis vedtaget kommer den til at udfordre ved statens ret til at regulere, og give virksomhederne et redskab (voldgiftdomstol) til at sagsøge stater for tab af profit, uden om nationale retssystemer.

Sammen med Mellemfolkeligt Samvirke inviterer TTIP-netværket til et fyraftensmøde, der byder på oplysning og muligheder for konkret handling!

Tid: den 11. februar, 2016

Sted: Mellemfolkelig Samvirkes Cafe: Mellemrummet, Ravnsborggade 11, 2200 København N

Program:

Kl. 17:00: Intro til TTIP og CETA
kl. 17.20: Oplæg om Reguleringsrådet
Kl. 17:40: Oplæg om ISDS
Kl. 17:40-17.50: Pause, køb noget i Cafeen
Kl. 17.50: Eksempler fra tidligere aktioner og Eksempler på tidligere aktioner
Kl. 18.05-18.30: Brainstrom på nye aktioner og kampagner
Kl. 18.30: Tak for i aften, evt. en øl i cafeen J