Detektor havde i går TTIP til behandling, men kom desværre aldrig til bunds i kritikken af de økonomiske “beregninger”.

Af Kenneth Haar, Researcher ved Corporate Europe Observatory

Jeg har længe håbet, DR’s Detektor ville tage TTIP op. Nu har vi i ca. tre år hørt de mest besynderlige “beregninger” om vækst, beskæftigelse og velstand blive fremholdt i medierne som var de skinbarlige sandheder. Gennemsyret af tvivlsom metodik, og med en politisk dagsorden som de nu er, var det en oplagt opgave for DR’s slagkraftige regnedrenge.

I går kastede programmet sig så endelig over sagen, men vinklen var en noget anden. En studeret mand, Jens Ladefoged, mente f.eks., at kritikerne ikke skal være bekymrede for vores fødevarestandarder. Han vurderede, at det emne nok faldt af dagsordenen. Nu har jeg stirret på forhandlingerne ca. hele tiden, og det er nyt for mig. Faktisk har Kommissionen selv fremlagt om jeg så må sige giftige forslag på dét område.

Hvad de politisk ladede beregninger angår, så optrådte journalist Mette Vibe Utzon smagfuldt i indslaget med 4.000 kroner i hånden – svarende til det beløb, alle danske familier vil få om året som følge af aftalen, ifølge nogle “beregninger”. Hun sagde, det tal kommer fra EU-kommissionen, og det kan man godt hævde. Men på dansk grund, kommer tallet fra en redegørelse fra en interesseorganisation, nemlig Dansk Industri, som har bearbejdet Kommissionens tal på dette og mange andre områder. Det ligner en anledning til at kigge det efter i sømmene. Tidligere i udsendelsen havde hun interviewet en anden journalist, og fremholdt det problematiske i at bruge interesseorganisationers tal. Det var åbenbart glemt nogle minutter senere.

Her fik sagkundskaben også et ord at skulle have sagt. Jens Ladefoged sagde, at nu er baseret på “de modeller, vi nu har”, og det kan være tallet er mindre, og det kan være det er større. Det får Ladefoged ikke hele sagkundskaben til at skrive under på. De modeller har været kraftigt kritiseret, og der er skrevet rapporter om deres indbyggede svagheder. Med Detektors vinkel blev et fupnummer nærmest gjort tilforladeligt.

Så er det, man håber, at Detektor vil kaste sig over Detektor.